can-dien-tu-excell-alh-iii

Cân đếm điện tử ALH-3

Cân đếm 3 màn hình đếm trong đóng gói có trọng lượng nhỏ

Both comments and trackbacks are currently closed.