TRẠM CÂN XE TẢI 120 TẤN

Cân xe tải 120 tấn CASC với kết cấu thép, sử dụng 10 cảm biến tải Loadcell ZSGB-30T, đầu cân Kingbird BH 24 tháng tận nơi LH 0982 562 589