loadcell-qs-d

mo ta

Cảm biến tải QS-D

Loadcell chịu lực uốn kép lắp đặt cho cân ô tô, cân xe tải điện tử từ 30 tấn đến 150 tấn

Both comments and trackbacks are currently closed.