Trạm cân xe tải 80 tấn (chìm)

Trạm cân xe tải 80 tấn 3x16m kiểu bàn chìm

Tại Cty TNHH Gỗ Rongjia Việt Nam