Loadcell ZSFB-D Keli

4,600,000

Cảm biến dùng cho cân ô tô điện tử, cân xe tải các loại dạng tĩnh hoặc cân bồn