Loadcell HSX-A KELI

Loadcell dạng thanh ngang được bọc quanh bởi một lớp thép sun hình loxo chống rung động ổn định nhanh lắp đặt dễ dàng