CÂN SÀN FS-T1

Khung cân thép gai chống trơn trượt

04 bộ Loadcell SQB-2T (Keli) Cáp tín hiệu 5m

01 Đuầu cân XK3118T1 (Keli)