CÂN SÀN FS-A12

Khung cân thép gai dày 3,6mm

04 bộ Loadcell SQB-2T Cáp tín hiệu 5m

01 Đuầu cân XK3190-A12