Can-ban-dien-tu-500kg

Cân bàn điện tử 500kg

Cân bàn có chức năng cân đếm, cộng dồn trọng lượng các lần cân, kết nối máy tính

Both comments and trackbacks are currently closed.