can-dem-alc

mo ta

Cân điện tử đếm ALC

Cân đếm ba màn hình LCD nền sáng xanh

Both comments and trackbacks are currently closed.