can-ban-bba231

Cân bàn công nghiệp Model BBA231

Sử dụng trong các nhà máy sản xuất công nghiệp

Both comments and trackbacks are currently closed.