loadcell-mt-1260

Mo ta

Loadcell MT-1260

Cảm biến tải cho cân bàn điện tử từ 60kg đến 300kg

Both comments and trackbacks are currently closed.