loadcell-bta-30t

Mo ta

Loadcell BTA-30T

Loadcell cho cân ô tô, cân xe tải, cân bồn… sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế OIML

Both comments and trackbacks are currently closed.