loadcell-bta-amcell

Mo ta

Loadcell BTA – 30 Tấn

Cảm biến tải Model BTA lắp đặ cho cân ô tô điện tử, chịu tải uốn kép bo cầu…

Both comments and trackbacks are currently closed.