loadcell-zsgb-30t

Mo ta

Loadcell ZSGB Keli

Cảm biến tải ZSGB tín hiệu ra tương tự, có mức tải max là 30 tấn lắp đặt cho cân ô tô, cân xe tải t

Both comments and trackbacks are currently closed.