loadcell-sqb-500kg

Mo ta

Loadcell SQB-500kg

Cảm biến tải model SQB-500kg lắp cho cân bàn điện tử, cân sàn điện tử từ 300kg đến 1500kg

Both comments and trackbacks are currently closed.