cam-bien-tai-qs-a

Mo ta

Cảm biến tải QS-A Keli

Loadcell QS-A là cảm biến tương tự lắp đặt cho cân điện tử xe tải, cân ô tô…

Both comments and trackbacks are currently closed.