cam-bien-tai-hsx-a

Mo ta

Cảm biến tải HSX-A KELI

Loadcell HSX-A KELI hãng sản xuất Keli dùng cho cân phễu, đóng bao…

Both comments and trackbacks are currently closed.