loadcell-wbk-d-30t

Mo ta

Loadcell Digital WBK-D

Loadcell WBK-D là cảm biến kỹ thuật số hình trụ đứng vật liệu thép không gỉ lắp cho cân ô tô điện tử, cân xe tải các loại…

Both comments and trackbacks are currently closed.