loadcell-wbk-d

Mo ta

Cảm biến tải WBK-D

Loadcell WBK-D hãng sản xuất CAS Hàn Quốc là cảm biến kỹ thuật số cho cân ô tô, cân xe tải các loại…

Both comments and trackbacks are currently closed.