loadcell-bsa

Mô tả

Cảm biến tải BSA – CAS

Cảm biến dạng thanh chịu lực uốn ngang lắp cho cân bàn, cân sàn điện tử, cân bồn…vv

Both comments and trackbacks are currently closed.