loadcell-sba

mô tả

Cảm biến tải SBA-CAS

Loacell chữ Z lắp cho cân dạng treo như bồn đóng bao, phễu cân…

Both comments and trackbacks are currently closed.